YENİKÖY VE KEMERKÖY TERMİK SANTRALI ÜNİTELERİNİN REHABİLİTASYONU SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

YENİKÖY VE KEMERKÖY TERMİK SANTRALI ÜNİTELERİNİN REHABİLİTASYONU SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

 

Bilindiği üzere, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrali ile Yeniköy Linyitleri İşletmesi, Şirketimiz ve Limak ortaklığıyla kurulan Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. tarafından Özelleştirme İdaresinden özelleştirme kapsamında 23.12.2014 tarihinde devralınmış ve aynı tarihten itibaren işletilmektedir.

3x210 MWe kurulu güçteki Kemerköy Termik Santralı ünitelerinin geçici kabulleri 1994-1995 yıllarında, 2x210 MWe kurulu güçteki Yeniköy Termik Santralı ünitelerinin geçici kabulleri 1986-1987 yıllarında yapılarak devreye alınmışlardır. Aradan geçen uzun süre zarfında, kamu tarafından işletildiği dönemde, Yeniköy Termik Santralı kazanlarındaki kısmi rehabilitasyon dışında kapsamlı bir rehabilitasyon yapılmadığından her iki santralın rehabilitasyon ihtiyacı olduğu görülmüş, gerekli planlamalar yapılarak ihale süreci devirden sonra başlatılmıştı. İhale dokümanlarının hazırlanması, teklif alınması, alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda GE(General Electric)/Garanti Koza konsorsiyumu “preffered bidder” olarak belirlenerek sözleşme görüşmelerine geçilmişti. Görüşmelerin tamamlanması ile 23 Haziran 2017 tarihinde 4 paketten oluşan EPC sözleşmesi belirtilen konsorsiyumla imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında;

Kazanda ömrünü tamamlamış veya aşınmış bazı ekipmanlar yenilenerek bütün ayarlar ve yanma optimizasyonu yeniden yapılacak, mevcut curuflanmanın önüne geçilecek, kazan tasarım parametrelerine uygun şekilde buhar üretecektir.
Türbin rotor ve kanatları ile inner casing yeni nesil, daha yüksek verimli olanlarla değiştirilerek yenilenecek, jeneratörler şebeke yönetmeliğine uygun, daha yüksek verimli yenileriyle değiştirilecektir.
Mevcut eski tip analog kontrol sistemi yeni nesil DCS (Digital Kontrol Sistemi) ile değiştirilerek yenilenecektir.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yeni emisyon sınır değerlerini karşılayacak şekilde mevcut baca gazı arıtma tesislerinde verim artırıcı rehabilitasyon yapılacaktır.
YG, OG ve AG elektrik teçhizatında gerekli test ve bakımlar yapılarak ihtiyaç duyulan bazı ekipmanlar yenilenecektir.

Buna göre rehabilitasyon sonrasında;

Kemerköy Termik Santralı ünitelerinde:

%86 olan ilk dizayn kazan verimi %86,4 ‘e
%38,15 olan ünite dizayn ve %37,05 olan mevcut fiili brüt termik verimi %39,9 ‘e yükselecek,
Üretilen birim kWh başına 2.254 kcal/kWh olan dizayn ve 2321 kcal/kWh olan mevcut fiili özgül ısı sarfiyatı(heat rate) 2.155,6 kcal/kWh’e düşecek,
210 MWe olan ünite elektrik çıkış güçleri 232,6 MWe ’a yükselirken termal güç de herhangi bir artış olmayacaktır. Elektrik gücündeki artış, tamamen yeni nesil türbin kanatlarının kullanılması ve modernizasyonla sağlanacaktır.

 

Yeniköy Termik Santralı ünitelerinde;

%86,76 olan ilk dizayn kazan verimi %88 ‘e
%38,6 olan ünite dizayn ve %34,18 olan mevcut fiili brüt termik verimi %39,93 ‘e yükselecek,
Üretilen birim kWh başına 2.228 kcal/kWh olan dizayn ve 2.516 kcal/kWh olan özgül ısı sarfiyatı(heat rate) 2.153,7 kcal/kWh’e düşecek,
210 MWe olan ünite güçleri 227,5 MWe ’a yükselirken termal güç de herhangi bir artış olmayacaktır. Elektrik gücündeki artış, tamamen yeni nesil türbin kanatlarının kullanılması ve modernizasyonla sağlanacaktır.