IC İÇTAŞ Enerji, Kadıncık 1 ve 2 HES’lerin devir sürecini tamamlamıştır.

IC İÇTAŞ Enerji, Kadıncık 1 ve 2 HES’lerin devir sürecini tamamlamıştır.

Enerji sektörünün lider oyuncularından biri olan IC İÇTAŞ Enerji, 126 MW kurulu gücündeki Kadıncık 1 ve 2 HES’lerin özelleştirme kapsamındaki devir sürecini tamamlayarak, Hidroelektrik Santrallere dayalı kurulu gücünü 400 MW, toplam kurulu gücünü de 1.450 MW seviyesine çıkarmıştır. 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) sahipliğindeki Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santrallerinin ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların 49 yıllık bir süre için ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik 16.11.2015 tarihli ihale kapsamındaki en yüksek teklifin 864,1 milyon TL ile IC İÇTAŞ Enerji tarafından verilmesinin ardından; bahse konu işlem Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.02.2016 tarihli kararı ile onaylanmıştır. ‘İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, EÜAŞ ve IC İÇTAŞ Enerji tarafından 15.07.2016 tarihinde imzalanmasıyla da santrallerin devir süreci tamamlanmıştır.

Mersin ili, Tarsus ilçesinde, Kadıncık Çayı üzerinde yer alan Kadıncık 1 (70 MW) ve Kadıncık 2 (56 MW) HES’lerin toplam kurulu gücü 126 MW seviyesindedir. Bu santrallerin devralınması ile IC İÇTAŞ Enerji’nin Hidroelektrik Santrallere dayalı kurulu gücü 400 MW, toplam kurulu gücü de 1.450 MW seviyesine ulaşmıştır.

IC İÇTAŞ Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, konuyla ilgili olarak, “Şirketimizin enerji sektörünün öncü oyunculardan biri olarak 1998 yılında başlayan yolculuğu, bugün sektörün liderlerinden biri olarak devam etmektedir. Tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı 1.450 MW’lik kurulu gücünün yanı sıra elektrik dağıtımı ve perakende satışı alanındaki faaliyetleri ile IC İÇTAŞ Enerji, ülkemizin enerji arzının güvenli ve sürdürülebilir olarak temini açısından önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadıncık 1 ve 2 HES’lerin devir sürecinin tamamlanması ile şirketimizin Hidroelektrik Santrallere dayalı kurulu gücü 400 MW seviyesine ulaşmıştır; bunun yanı sıra kamu bütçesi için 864,1 milyon TL’lik önemli bir kaynak yaratılmıştır. Bu işlemin şirketimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” açıklamasında bulunmuştur.

Sn. Çeçen, ayrıca, IC İÇTAŞ Enerji’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı büyüme stratejisinin bundan sonrasında da devam edeceğini belirtmiştir.